محمد شهیاد

تکمیل حمل پارت 54 سولفات پتاسیم تولید داخل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان  از تکمیل حمل سولفات پتاسیم تولید داخل مربوط به شرکت  صنعت پتاس  اسیا پارت 54 خبر داد .

آقای مهندس محمد شهیاد ضمن اعلام این خبر افزودند .

شرکت  صنعت پتاس آسیا بعد از تکمیل حمل درخواست نمونه برداری بدون حضور نماینده ان شرکت را اعلام نموده که امروز نسبت به نمونه برداری و ارسال  نمونه به همراه صورتجلسه مربوطه به آزمایشگاه مرکز تحقیقات نهاده ها در کرج اقدام خواهد شد و نمونه ای دیگر به پیوست صورتجلسه به شرکت تولید کننده و همچنین نمونه شاهد در مدیریت استان  تا حصول نتیجه نگهداری خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید