بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از بازدید کارگزاری های شهرستان گرمسار و ایوانکی خبر داد،در این بازدید ها ضمن برسی وضعیت توزیع موجودی کود ها به اجرای دقیق دستور العمل ها، و توزیع محصولات کودی مورد تاکید قرار گرفت و در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان ،و جمع آوری فرم های شماره 1 و 2 پایش کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها و ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند توضیح داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید