روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی :

برگزاری دوره آموزشی توجیهی پیمانکاران تولید بذر طرف قرارداد استان مرکزی - اردیبهشت 1397

.

این دوره با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزیاستان مرکزی جناب آقای مهندس آنجفی وهمچنین مهندس خدرایی مدیر زراعت ، مهندس متقی و بابایی کارشناسان  بذر مرکز تحقیقات کشاورزی  و  مسئولین و کارشناسان بذر مستقر در شرکت ، و تولید کنندگان بذر  در 16 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید