پیش آگاهی مگس میوه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیش آگاهی در مورد مگس میوه مدیترانه ای مرکبات در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

پیش آگاهی صورت گرفته از طریق سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران صورت گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید