گزارش تصویری:

برگزاری جلسه مناقصه حفاظت فیزیکی، استان خراسان شمالی

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه امور حفاظت فیزیکی در روز سه شنبه 97/2/18 ساعت 10:30 صبح با حضور اعضای کمیسیون معاملات ، در محل دفتر مدیریت برگزار گردید. لازم به ذکر است که این مناقصه از طریق سامانه ستاد با موفقیت انجام شد و در نهایت شرکت منتظم حافظ بجنورد به عنوان برنده نفر اول ، اعلام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید