آقای وظیفه دان مدیریت اموراداری خبر داد:

احکام افزایش حقوق همکاران رسمی ، رسمی آزمایشی وپیمانی در دفتر مرکزی وزارت جهاد کشاورزی در دست بررسی بوده که به محض ابلاغ و ارائه نرم افزار صادر خواهد شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید