مناقصات شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای سال 98 ، 9 نوبت مناقصه اعم از حمل و نقل ، حفاظتی و خدماتی برگزار شده است که 3 نوبت تجدید مناقصه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید