برگزاری چهارمین جلسه رابطین روابط عمومی ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

جناب مهندس زمانی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این جلسه که با حضور رابطین روابط عمومی مدیریتهای ستادی شرکت برگزار شد، گفت: اخبار روابط عمومی بیانگر واقعیتها و اهداف عالی شرکت و موجب اعتماد بیشتر کشاورزان عزیز و دیگر مخاطبین می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید