برآورد نیازهای اعتباری سال 99 در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام فرآیند برآورد نیازهای بودجه ای و اعتباری سال 99 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

برآورد نیازهای اعتباری و بودجه ای صورت گرفته به مدیریت طرح و برنامه و امور مالی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید