تشکیل جلسه کمیته بهداشت

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج:

جلسه کمیته بهداشت مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با حضور اعضای این کمیته در دفتر مدیریت مرکز روز سه شنبه 24 دی ماه 98 برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه ریزی انجام معاینات ادواری سالیانه همچنین تهیه لوازم حفاظت فردی همکاران بحث و تصمیم گیری بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید