دوره آموزشی بیمه تضمینی برنج در مازندران

دوره آموزشی بیمه تضمین شلتوک برنج ویژه کارشناسان برنج و برنجکاران استان مازندران با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان مازندران ، مروجین مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستانها و کشاورزان برنجکار پیشرو استان مازندران در سال جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این کلاس آموزشی که مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و جمعی از کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران حضور داشته اند.

مهندس دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سخنانی با تاکید بر اجرای بیمه گری تضمین تولید برنج از سوی کشاورزان در سطح استان مازندران گفت : براساس شرایط اقلیمی از کشاورزان انتظار داریم که بیمه کشاورزی را به ویژه در زراعت بیمه محصولات کشاورزی به بهره برداران بخش کشاورزی کمک می کند تا از خدمات حمایتی بخش کشاورزی بهره مند شوند و کشاورزان باید به عنوان یک عادت بپذیرند که هر ساله محصولات کشاورزی خود را در بروز حوادث بیمه کنند. وی همچنین اضافه کرد پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان اندک است که باید این فرهنگ جدی تر در بین کشاورزان اعمال شود.

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید