جلسه آموزشی در رابطه با پولشویی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:

تصوایری از برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با پولشویی در مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد جهت افزایش آگاهی کارکنان این مرکز برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید