توزیع 626 تن کود اوره توسط کارگزار بخش خصوصی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  توزیع 626تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان نور در 9 ماهه سال جاری توسط کارگزار بخش خصوصی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق یک کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید