توزیع 150 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در نوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  از توزیع 150 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان نوشهر در 9 ماهه سال جاری از  طریق تعاونی روستایی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نوشهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید