برگزاری جلسه ستاد تغذیه گیاهی استان

حضور مهندس راهب مسافر در جلسه تغذیه گیاهی استان در سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

آقای مسافر مدیریت محترم استان در جلسه ستاد تغذیه گیاهی استان که در سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور اعضاء ستاد تغذیه ، نماینده صنعت معدن تجارت و نماینده شورای اصناف تجاری استان برگزار گردیده بود شرکت و در این جلسه از وضعیت تامین و تدارک و توزیع کود در 9 ماهه سال جاری و برنامه ریزی برای سه ماهه آخر سال توضیحات لازم را ارائه نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید