جلسه ستاد کود استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز سه شنبه بیست و چهارم دیماه سال 98 جلسه ستاد کود استان  در دفتر بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور مسئولین ذیربط و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها در خصوص کاهش تولیدات پتروشیمی ها و ابلاع مدیریت مصرف کود در شهرستانها تشکیل و موارد فوق مورد بحث و بررسی  قرار گرفت . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید