حمل و توزیع کود اوره در شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع 250 تن کود  از نوع اوره در شهرستان سنندج در مورخه های 98/10/22 و 98/10/23  خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران و عوامل توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سنندج توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید