سهم بخش کشاورزی در مصرف آب کمتر از ۵۰ درصد است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز  به نقل از مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی  البرز گفت: با تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین، میزان مصرف آب این بخش به کمتر از ۵۰ درصد وضعیت فعلی می‌رسد .در حال حاضر از ۶۴ هزار هکتار اراضی زیرکشت استان، ۱۶ هزار هکتار به سیستم آبیاری نوین مجهز است. با مزایای تجهیز زمین‌های کشاورزی به سیستم آبیاری به طور متوسط بین چهارهزار تا چهار هزار و۵۰۰ مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی داریم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید