به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

بازگشائی پاکتهای مناقصه واگذاری نیرو های حفاظتی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان بازگشایی مناقصه   واگذاری نیرو های حفاظتی بصورت حجمی از طریق سامانه ستاد راس ساعت10صبح روز سه شنبه مورخ 97/2/11  با حضور اعضای کمیسیون معاملات در  سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  با تعداد 3 فقره پیشنهاد دریافتی تشکیل شد .

 

 

و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهادات اقدام وپس از بحث و تبادل نظراز قیمت های فوق  و با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، قیمت پیشنهادی، شرکت های نیک پیمان کاسپین و گلسرخ یاران گلستان به علت عدم ارائه تضمن معتبر توسط اعضا کمیسیون معاملات استان ا بطال و شرکت  حفاظتی و مراقبتی موثق گلستان بعنوان نفر اول و برنده اعلام گردید. همچنین در روند بررسی و بازگشایی ابهاماتی رخ داده که طی تماس تلفنی با دبیر محترم کمیسیون معاملات  سرکار خانم فیضی و نماینده محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسخ داده شده و مراتب با مو فقیت اجرایی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید