فرایند تحویل اسناد مناقصه امور بیمه ای

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد مربوط به مناقصه عمومی دومرحله ای امور بیمه ای در رشته های  باربری وارداتی،  باربری داخلی (دریایی ) و   آتش سوزی به شرکت های متقاضی ( مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از روز دوشنبه مورخ 16 دیماه سال جاری آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه بیست و چهارم ماه یاد شده به پایان میرسد. 

مناقصه مذکور در روز سه شنبه، مورخ هشتم بهمن  ماه سال جاری،ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت یاد شده برگزار خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید