جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین و تدارک مواد اولیه تولید و سایر موضوعات مرتبط ، جلسه ای با حضور مدیر ، معاون مالی اداری، معاون بازرگانی ، رئیس امور مالی و سایر اعضاء کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک، امروز در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید