به روزرسانی پرداخت کارمزد کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از به روزرسانی پرداخت کارمزد توزیع کود به کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر 270 کارگزار توزیع کودهای کشاورزی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در قالب های بخش های خصوصی و تعاونی فعال می باشند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید