برداشت 3 هزار 700 تن وش پنبه در استان اصفهان

در سالجاری سطح زیر کشت پنبه در استان با رشد 25 درصدی به 1250هکتار افزایش یافته است .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان بیان نمود سطح زیر کشت پنبه در استان با رشد 25 درصدی به 1250هکتار افزایش یافت و از این میزان سطح حدود 3700 تن وش پنبه برداشت گردید که این سطوح به ترتیب در شهرستان های اصفهان، آران و بیدگل، کاشان، نائین و اردستان کشت گردیده بود. به دلیل افزایش قیمت وش پنبه و هم چنین بارش های مناسب ؛سازمان جهاد کشاورزی طی سال های اخیر، با تهیه و تامین به موقع نهاده های کشاورزی از طریق شرکت خدمات حمایتی استان و تهیه و توزیع بذور گواهی شده یارانه دار ارقام جدید که دارای دوره رشد کوتاه و نیاز آبی پایین تر ( ازجمله ارقام خرداد، ساجدی و خورشید) سطوح کشت پنبه را علی رغم خشکسالی های اخیر حفظ و حتی توسعه دهد. لازم به ذکر می باشد در سال زراعی جاری آقای علیزاده، کشاورز شهرستان آران و بیدگل توانست با رعایت توصیه های ترویجی و تغذیه مناسب، از هرهکتار حدود6500 کیلوگرم وش برداشت نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید