حضور در دوره آموزشی روش ها و زمان مصرف کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند با توجه به برگزاری دوره آموزشی روش ها و زمان مصرف کودهای شیمیایی در استان اصفهان، کارشناس بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی نیز در این دوره آموزشی حضور یافتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید