انتصاب آقای مهندس راهب مسافر

انتصاب آقای مسافر به عضو کمیته نظارت و بازرسی کیفیت انواع مواد کودی توسط رئیس سازمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

جناب مهندس راهب مسافر مدیر شرکت، توسط آقای خلیل نیکشاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان عضو کمیته نظارت و بازرسی کیفیت انواع مواد کودی متشکله در سازمان منصوب شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید