گزارش فروش کود

گزارش فروش 9 ماهه کود استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

گزارش فروش 9 ماهه کود به شهرستانها توسط واحد بازرگانی شرکت اعلام شد . در جدول زیر فروش انواع کود به تفکیک شهرستان را ملاحضه می فرمائید . لازم به ذکر است که شرکت ، 30.000 تن کود اوره و 30.000 تن کود سوپر فسفات تریپل به صورت مستقیم به کشاورزان و 284.570 تن کود اوره و 300.000 تن کود سوپر فسفات تریپل به کشت و صنعت پارس فروش داشته است . 

نام شهرستان  اوره  فسفات آمونیم  سولفات پتاسیم  سولفات پتاسیم پودری  سوپر فسفات تریپل  سولفات آمونیم  کلرور پتاسیم گرانوله 
اردبیل  9,859,906 764,518 859,800 16,000 29,569,332,126 16,000  
بیله سوار  1,452,105,136 535,830 864,309,100   1,243,830,643 113,000 32,000
خلخال  421,000   14,000   180,960    
سرعین  442,766 24,970 16,000   184,900 5,000  
کوثر  835,845 42,000 56,000   297,060    
مشگین شهر  2,419,480 286,074 312,000 18,450 1,104,765 3,000  
نمین  2,803,333 452,119 294,000   603,380 12,000  
نیر 438,190 24,000     300,020    
پارس آباد  621,860,726 667,796 287,000 69,500 1,636,018 121,000 737,000
گرمی 2,285,757 196,910 16,000   947,695 75,000  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید