توصیه فنی برای مبارزه با آفات کلزا در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ارائه توصیه فنی با موضوع روش های مبارزه با آفات و بیماری های محصول دانه روغنی کلزا در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

ارائه توصیه های فنی به کشاورزان از طریق سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید