میزان توزیع کود اوره در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تامین، تدارک و توزیع کودهای ازته در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تامین، تهیه و تدارک مکفی کود اوره و توزیع میزان بیش از 7000 تن کود ازته بین کشاورزان در سطح استان توسط کارگزاران مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت پذیرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید