اجرای دقیق دستورالعمل های مالی و بازرگانی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای دقیق دستورالعمل های مالی و بازرگانی صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

با اجرای کامل این دستورالعمل ها در حال حاضر شاهد به حداقل رسیدن مشکلات در زمینه امور مالی و بازرگانی می باشیم که امیدواریم ادامه این روند سبب تسریع در امور و فرآیند های اجرایی مرتبط با کارگزاران نیز گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید