نظارت بر اجرای دستورالعمل های مصوب توسط کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران بر نظارت جهت اجرای دقیق و کامل بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش در سطح 22شهرستان استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

این نظارت ها به صورت هفتگی توسط واحدهای حراست ، بازرگانی و فنی و کنترل کیفی صورت می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید