ابلاغ مصوبه هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص اعلام نرخ فروش روغن ولک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

در روز دوشنبه 23 دیماه 98 مصوبه هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص اعلام نرخ فروش روغن ولک، توسط مدیر بازرگانی داخلی شرکت به مجتمع شیمیائی آبیک ابلاغ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید