روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

دیدار مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی به همراه جمعی از کارکنان زراعت استان اردبیل

.

دیدار مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی به همراه جمعی از کارکنان زراعت استان اردبیل

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید