دیدار معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک در جریان فعالیت های این شرکت در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی بخصوص تامین و توزیع کودهای کشاورزی موردنیاز کشت بهاره استان مازندران قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این دیدار که در اتاق کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران انجام شد آقای مهندس عزیزاله شهیدی فر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با تقدیر از زحمات مدیر و پرسنل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی موردنیاز بخش های زراعت و باغبانی استان مازندران افزود با توجه به اهمیت ویژه بخش کشاورزی در استان مازندران امیدواریم فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با وسعت و گستره بیشتری در سال جاری و سالهای آتی ادامه یابد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید