روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل :

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بکارگیری ۱- نیروهای خدماتی ۲- نیروهای حفاظتی فیزیکی

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بکارگیری ۱- نیروهای خدماتی ۲- نیروهای حفاظتی فیزیکی 
 
مدیریت استان اردبیل در سالجاری با حضور سرکار خانم فیضی دبیر کمیسیون معاملات شرکت روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۷ در محل دفتر مدیریت استان برگزار گردید.
 
.
.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید