آغاز فصل کشت پاییزه گندم در استان هرمزگان

.

مهندس سید حسن حسینی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع 229000 کیلوگرم بذر گندم در استان خبر داد.

به گفته ایشان با شروع فصل کشت پاییزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان اقدام به توزیع 229000 کیلوگرم بذور گندم از ارقام چمران و چمران 2 نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید