روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

200ملاقات دیداری کارگزاران با مدیر مازندران

.

از ابتدای سال جاری تاکنون 200 نفر از کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت حضوری و در قالب ملاقات دیداری در دفتر کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران حاضر شده و از نزدیک نظرات و پیشنهادات کاری خود را با مدیر مازندران در میان گذاشتند. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این دیدارها از سوی مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران دستورات لازم برای گره گشایی از مشکلات بوجود آمده بر سر راه کارگزاران صادر گردید. هم چنین در این رابطه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای حل مشکلات کارگزاران به صورت میدانی و از نزدیک در جریان مشکلات آنها با عزیمت به محل کارگزاری آنها قرار گرفتند و به صورت فوری به حل مشکلات کارگزاران در مناطق مرکزی و غرب مازندران پرداختند.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید