بازدید های کار گروه پایش استان مرکزی

بازدید های کار گروه پایش از گارگزاران کود در شهرستانهای استان مرکزی دیماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

بازدید کارگروه پایش در هفته گذشته دیماه سالجاری  از کارگزاریهای توزیع کود در شهرستانهای  کمیجان ، میلاجرد ، فراهان ، آشتیان ، تفرش ، به عمل آمد و نسبت به پایش توزیع کود و بررسی عملکرد کارگزاران اقدامات لازم صورت پذیرفت. در این بازدید رئیس اداره تولیدات گیاهی و مسئول حراست و کارشناس  بازرگانی شرکت خدمات حمایتی استان مرکزی  حضور داشتند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید