اجرای 5 طرح تحقیقی ترویجی تغذیه گندم در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای 5طرح تحقیقی ترویجی با موضوع تغذیه گندم توسط کودهای کشاورزی مورد استفاده توسط کشاورزان در شهرستان گلوگاه خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این طرح های تحقیقی و ترویجی عملکرد گیاهان زراعی بخصوص گندم با شرایط استفاده از کودهای کشاورزی و تغذیه مطلوب مورد بررسی قرار گرفته اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید