انتشار مراتب تقدیر از مدیرعامل شرکت در رسانه های شمال کشور

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از انعکاس مراتب تقدیر از مدیرعامل شرکت در رسانه های ارتباط جمعی شمال کشور بخصوص روزنامه پر تیراژ فجر خزر خبر داد:

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید