توزیع صد در صدی سهمیه ابلاغی بذور گندم و جو گواهی شده در استان تهران

.

      یکی از مهمترین وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، تهیه ، تامین و توزیع به موقع و به مقدار مناسب و سهل و آسان نهاده های کشاورزی است ، بذر از جمله کلیدی ترین نهاده کشاورزی است که در افزایش راندمان محصول نقش اساسی را ایفا مینماید ، تابستان94 به جهت برنامه ریزی فنی و دقیق و با همت پرسنل تلاشگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از نیمه دوم مرداد ماه عملیات بوجاری و فرآوری بذور گواهی شده گندم و جو آغاز و از تاریخ 10/6/94 نیز پس از تایید نهایی محققین موسسه تحقیقات کنترل ، ثبت و گواهی بذر کشور کار پیش فروش بذور آغاز و بر اساس برش سهمیه شهرستانی به مقاصد تعیین شده حمل گردید به طوری که در مورخ 1/7/94 صد در صد سهمیه ابلاغی ، فروش بذور گواهی شده استان سهم شرکت محقق گردید 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید