برگزاری آزمون حقوق شهروندی در استان مازندران

آزمون هایی دوره آموزشی ((منشور حقوق شهروندی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران))  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در این آزمون کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به 20 سوال آزمون دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی پاسخ دادند. بنابراین گزار ش نمرات پایانی دوره آموزشی بعد از تصحیح آزمون به دفتر مرکزی شرکت جهت صدور گواهینامه ارسال گردید.

 

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید