دوره آموزشی ویژه رابطین روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند روز چهارشنبه تاریخ 98/10/18 دوره آموزشی ویژه رابطین روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در محل مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی استان برگزار گردید. مسئول روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی نیز در این دوره آموزشی شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید