همایش معرفی سبد کودی

برگزاری همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان کهگیلویه و وبویر احمد 

دومین همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ 1398/10/18به میزبانی شهرستان گچساران برگزار گردید. این همایش که با حضور 10 شرکت تولید کننده ی کود یرگزار شد با استقبال خوب کاگزارانفکشاورزان و کارشناسان پهنه مواجه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید