تقدیر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید