توزیع انواع کود شیمیایی در استان اردبیل به تفکیک هر ماه طی 5سال گذشته

جدول عملکرد توزیع کود شیمیایی تکلیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به تفکیک هرماه طی 5 سال گذشته

برای مشاهده جدول لطفاً کلیک نمایید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید