تحویل کود به بهره برداران با سطوح بالا بصورت مستقیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تحویل کودهای کشاورزی به بهره برداران با سطوح بالا با نامه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان هاخبر داد.

محمدی با بیان اینکه بدلیل اهمیت مصرف به موقع کود و نظم و انضباط در توزیع و مصرف نهاده های کشاورزی این تصمیم اتخاذ گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید