اعلام سياست هاي تشويقي فروش محصولات در استان فارس

برگزاري نشست بازرگاني با كارگزاران فعال كودو اعلام سياست هاي تشويقي درفروش محصولات

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان فارس در نشست تخصصي بازرگاني كه جمعي از كارگزاران فعال و اعضاء كميته كود شعبه حضور داشتند علاوه بر اعلام دستور العمل جديد فروش اعتباري كود هاي يارانه اي ، سياست هاي جديد شركت در خصوص لزوم افزايش فروش كود هاي غير يارانه اي ازجمله 16 نوع كود زيستي، آلي و شيميايي و همچنين بذور كلزا اعلام گرديد . همچنين بمنظور ترغيب كارگزاران به بازاريابي و فروش بيشتر اين محصولات ، موارد تشويقي براي آن دسته از كارگزاران كه در اين زمينه ها تلاش و فعاليت داشته باشند در نظر گرفته و اعلام شد ،كه از آن جمله ميتوان به ، فروش اعتباري، و افزايش درصد كارمزد فروش كودهاي غير يارانه اي و و برخورداری از امتیازات کیفی برند شرکت  را نام برد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید