هفتمین نشست کارگروه توسعه سرمایه گذاری مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری هفتمین نشست کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان مازندران در سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این نشست که با حضور اعضاء و همچنین نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد بر نقل تشکلهای بخش کشاورزی در توسعه سرمایه گذاری تاکید شد و اولویت های طرح های توسعه سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید