تولید 5رقم بذر شلتوک برنج در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تولید 5 رقم بذری شلتوک برنج در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

رقم های تولید بذر شلتوک برنج در سایت تولید برنج شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران شامل ارقام بذری گرمه طارم، طارم هاشمی، ندا، فجر و شیرودی بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید