نظارت و بازدید دوره ای بر انبار های تابعه این مدیریت از انبار سازمانی تپه سلام، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

 
در مورخ 18 دی ماه سال جاری  و در راستای نظارت دوره ای بر انبارهای تابعه مدیریت ، مسئول امور فنی مدیریت از انبار سازمانی تپه سلام بازدید بعمل آوردند . طی این بازدید موارد ایمنی و استانداردهای انباری و همچنین نحوه پارتی چینی کود در انبارها مورد بررسی و کنترل قرار گرفت و توصیه های فنی لازم به جهت حفظ اصول ایمنی انبارها به سرپرست انبار و پرسنل مربوطه یادآوری گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید